Abdullah Reha Nazlı Kitapları

The Sistem

Eğitim Sistemi adıyla bildiğimiz uygulamalar Sanayi Devrimi için ihtiyaç duyulan toplum yapısını oluşturacak kararlar üzerine inşa edilmiştir. Endüstrileşmeden, İstatistik biliminden, standartlaşmadan, ortalamacı anlayıştan, zeka testlerinden, sıralama tutkusundan etkilenmiş ve kapitalizme göre şekillenmiştir. Tüm dünyadaki eğitim sistemi; bilimin beynimizin nasıl çalıştığı ile ilgili bulguları ve teknoloji çağında yaşıyor olduğumuz gerçeği ile çelişmektedir. İki yüzyıldır devam eden standart insan anlayışından kurtulmanın yolu; kendini eğitimdir.

Beyin Nasıl Özgürleşir

Meslek sınırlayıcı, eğitim yönlendirici, yetenek gereksiz ve hedefler hakarettir. Sistem; zekayı ölçer, kapasiteyi zorlar, mesaiyi ödüllendirir. Oysa; bilgi yük, ödüller tehlikeli, unvanlar tuzak, hayaller ölümcüldür. Yolun henüz başında bile, manevra kabiliyeti olan özgür bir beynin hissettikleri, hantal bir yaşam tarzının yol açtığı düşünce yapısının bir ömür boyu kazandıklarından çok daha fazladır.Toplumun aynaya bakacak, durup bir şey üzerine düşünecek vakti hiç olmamıştır. Ama zaten kimse size dünyaya çoğunluğu adım adım izlemek üzere geldiğinizi söylememişti. detay

Gıda Mühendisi gibi Düşünmek

Görev tanımı sektörler tarafından kabullenilmiş, toplum tarafından anlaşılmış olsa; hayatımızı etkileyen en önemli konuları gıda mühendislerine danışıyor olurduk. Onların bilim ve teknolojiyi buluşturan, sosyal bilimler ve mantığı da içine alan düşünce dünyasından bakan bir insan, tüm olayların arka planında aslında aynı mücadelenin yaşandığını anlayabilir. Problemlere ve hayata gıda mühendisi gibi yaklaşmak, her insanın tecrübe etmesi gereken bir düşünce deneyimi. detay

Bilgi Çağını Anlayamadık

Birkaç on yıl içinde tüm insanlık tarihinden fazla gelişme gördük. Kavramlar baştan aşağı değişti, bilgi ayağımıza kadar geldi .Ancak bizler yüz milyonlarca sayfayı bir saniyeden kısa bir sürede tarayıp aradığımız içeriği önem sırasına göre dizen ve 1 milyar kişiyi aynı platformda toplayan iki teknolojiyi eğlence ve dedikodu araçlarına dönüştürdük. Çağı değiştirecek kadar artan teknoloji, düşünce tarzımızı ve alışkanlıklarımızı değiştiremedi. detay