Fikir&Araştırma Odası

Fikir&Araştırma odası, Kitap&Kahve’ye 2017 yılındaki genişleme sırasında eklenmiştir. Amaç, bilimsel kitapları bir araya toplamaktır. Bu odadaki kitapların neredeyse tümünde kaynakça bölümü mevcuttur. Diğer kitapların da tamamına yakını bizzat kendisi kaynaktır.

Popüler Kitaplar odasındaki çoğu kitabın konusunun bilimsel yansımaları bu odadadır. Kısa; bilimsel, kalıcı ve delil gösteren kitaplar Fikir&Araştırma odasındadır. Gündemde olan ve genellikle kişilerin kendi görüşlerine veya hitap ettiği kitlenin ortak kültürüne dayanan kitaplar Popüler Kitaplar odasındadır.

Fikir&Araştırma odamızdan kitap satın almış üye sayımız:
{u}

*Anlık güncellenmektedir. 

Fikir&Araştırma odamızda bugüne kadar teşhir edilmiş kitap sayısı:
{c}

*Anlık güncellenmektedir.

Fikir&Araştırma odamızın kategorileri

Bilim

Dünya Tarihi, Mitololoji, Arkeoloji
Siyaset Bilimi ve Dünya Düzeni
Antropoloji, Sosyoloji, Gelecek

Türk Tarihi

Sanat

Felsefe

Kendini Eğitim
Kültür ve Dil

Beyin
Eğitim

Girişimcilik

Din

Fikir&Araştırma odamızın müdavimleri:

  1. {uyeadsoyad} (Fikir&Araştırma odasından {cnt} kitap okudu) (Toplamda {tcnt} kitap okudu)

Fikir&Araştırma odamızın demirbaşları:

  1. {kitapadi} ({cnt} kez okundu)

Alametifarikalar

  • Fikir&Araştırma odasındaki her bir rafın Popüler Kitaplar odasında yansıması vardır. Ancak bu odadakiler kalıcı, zamanı geçmeyecek, bilimsel kanıt ve kaynak gösteren kitaplardan oluşur.
  • yazımı devam ediyor.